Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2014

8224 3168
Reposted fromamatore amatore viamefir mefir
The only thing I can think about is how much I want to kiss Him.
— true story.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viamefir mefir
Obiecaj mi tylko jedno...
— ...że się nie poddamy.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viamefir mefir
5783 0707
Reposted fromaniczorka aniczorka viapanizwasem panizwasem
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viamymindmylife mymindmylife
0200 694b
Reposted fromuhuhu uhuhu viacouples couples
9031 83bd
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viafullmoon fullmoon
2383 da40
Kiedy spacerowali, kiedy byli razem, oddychała jego oddechem, dlatego ilekroć się rozstawali, w jej płucach pozostawała bolesna pustka, pustka niemal fizyczna.
— P. Simons, Jeździec Miedziany
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viacytaty cytaty

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viacytaty cytaty
9469 7916
Reposted fromBloodMoon BloodMoon vialanadelrey lanadelrey
Wkurza mnie, że bez Ciebie obok nic tak nie cieszy.
— Grrr.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viafullmoon fullmoon
6100 af84
Reposted fromnepotism nepotism viafullmoon fullmoon
3321 efc0
Reposted frombloodymary bloodymary viafullmoon fullmoon
me: i'm so fat... 
● mum: don't eat sweets then *five minutes later*
●mum: do you want some cake? ● me: .... oh really
Reposted fromwerterowska werterowska viacytaty cytaty
7100 102a
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viasmutnazupa smutnazupa
7570 3570
Reposted fromte-quiero te-quiero viacouples couples
W mojej głowie jest tak głośno Od słów, które powinnam powiedzieć
— Skylar Grey "Words"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
7939 21c8
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 27 2014

9897 f6c4
Reposted fromalicemeow alicemeow viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl